Rust voor & in je hoofd

Peace of mind for & in your head

Sleepy-Days Co. is de toonaangevende contentprovider op het gebied van HOE & WAARMEE beter slapen.

We creëren betrouwbare content over slaap. Slaap is voor iedereen, elke dag, en voor ongeveer 80% van alle volwassenen boven de 30 jaar een probleem; zonder medische oorzaak!

Onze kernovertuiging is dat slaap deel uitmaakt van een gezonde levensstijl, zoals gezond eten en bewegen, en dat het aan te leren is.

Voldoende en goede slaap levert een essentiële bijdrage aan de gezondheid en de algehele kwaliteit van leven.

Onze inhoud is gebaseerd op het concept van rust VOOR je hoofd & rust IN je hoofd.

Milco Linssen is de bedenker en auteur van De Slaapcode en de futonomo™ techniek.

In 2015 ontwikkelde hij een compleet nieuw kussen, Pritcher, nu Pillow Wrapper. Inmiddels heeft het bedrijf duizenden klanten en uit onderzoek blijkt dat iedereen op zoek is naar het antwoord op “HOE kan ik fijner slapen * HOE kan ik doorslapen?”.

Milco besloot nader onderzoek te doen naar alles wat de slaapkwaliteit beïnvloedt.

Met nieuwe inzichten ontwierp Milco stap voor stap een methode. Uiteindelijk werden dit “10 codes”, gebaseerd op onderzoek en echte klanten. 

Trefwoorden : allesomvattend, grensverleggend, antwoord op ‘HOE’, heldere inhoud en vormgeving.

Sleepy Days Co. is the leading content provider in HOW & WHAT to sleep better.

We create reliable content about sleep. Sleep is a problem for everyone, every day, and for about 80% of all adults over the age of 30; without medical cause!

Our core belief is that sleep is part of a healthy lifestyle, such as healthy eating and exercise, and that it can be learned.

Adequate and good sleep makes an essential contribution to health and overall quality of life.

Our content is based on the concept of rest FOR your head & rest IN your head.

Milco Linssen is the creator and author of The Sleep Code and the futonomo™ technique.

In 2015 he developed a completely new pillow, Pritcher, now Pillow Wrapper. The company now has thousands of customers and research shows that everyone is looking for the answer to “HOW can I sleep better * HOW can I sleep through the night?”.

Milco decided to do further research into everything that affects sleep quality.

With new insights, Milco designed a method step by step. Eventually these became “10 codes”, based on research and real customers.

Keywords: comprehensive, groundbreaking, answer to ‘HOW’, clear content and design.

error: Alert: Content is protected !!